Vi är återförsäljare i Sverige för Nutrabaits, Dreambaits samt CFC Baits.
Detta är tillverkare som levererat kvalitét igenom många år vilket vi på Fiskekällan håller högt.
Vi ser ingen mening med att sälja beten eller annan utrustning som inte håller hög kvalitét.
Alla produkter är väl utvalda av våra testfiskare.