Månadens fisk lottas ut slumpmässigt i början på varje månad.
Då vi vill gärna ta hand om våra kunder på bästa sett så tänkte vi att detta var en bra idé för våra kunder.
Vi samlar ihop olika aktuella produkter varje månad som sedan lottas ut till någon av våra kunder som skickat in en fångst eller annan fiskerelaterad bild från vårt sortiment.
Bidragen mailas till [email protected] 

MAJ Månad!

Vinnare Fredrik Holm Blomberg

Månadens bild Maj månad 2021